Байланыстар

Заңды мекен-жайы:
120302, Байкенже а,
Жаңақорған ауданы
Қызылорда облысы
Нақты мекен-жайы:
Қызылорда қ., Айтеке би к-сі, 52
Тел.:   +7 /724/  55 11 95
E-mail: infoatkyzylkum.kz